PHÓNG SỰ VTV2 VỀ TRƯỜNG THPT BẮC HÀ ĐỐNG ĐA VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

PHÓNG SỰ VTV2 VỀ TRƯỜNG THPT BẮC HÀ ĐỐNG ĐA VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG