GƯƠNG MẶT NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Gương mặt nhận học bổng học kỳ I năm học 2019 - 2020

Xem tiếp +

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Chúc mừng 15 bạn học sinh sinh 10,11 vinh một đứa trẻ của THPT BẮC HÀ trong học kỳ I năm học 2019 - 2020

Xem tiếp +

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Danh sách 21 Bạn hoc sinh đạt học bổng học kỳ II năm học 2018 - 2019

Xem tiếp +