CÔNG VĂN - TÀI LIỆU - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

CÔNG VĂN - TÀI LIỆU

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỐI VỚI KHỐI 12

Công văn hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với khối 12 trung học phổ thông

Xem tiếp +

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI THPTQG VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem tiếp +

Công văn 809 của Sở giáo dục chỉ đạo hướng dẫn về việc tăng cường dạy học qua Internet

Công văn 809 của Sở giáo dục chỉ đạo hướng dẫn về việc tăng cường dạy học qua Internet

Xem tiếp +