VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Viện Đào tạo quốc tế là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc HVNH có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế và đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển của HVNH.

Thiết lập và phát triển quan hệ quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Học viện; Là đầu mối tổ chức triển khai và quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.

Viện Đào tạo quốc tế là đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện Ngân hàng được thành lập và tổ chức thành đơn vị thuộc trường, có con dấu và tài khoản riêng nhằm phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến ngành nghề đào tạo của trường (Điều 19/ Quy chế 70 - Điều lệ trường Đại học năm 2014).

Website: http://isb.hvnh.edu.vn/sites/vi/Home.aspx