VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGOẠI KHOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Thiết lập và phát triển quan hệ quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Học viện; Là đầu mối tổ chức triển khai và quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.

Viện Đào tạo quốc tế là đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện Ngân hàng được thành lập và tổ chức thành đơn vị thuộc trường, có con dấu và tài khoản riêng nhằm phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến ngành nghề đào tạo của trường (Điều 19/ Quy chế 70 - Điều lệ trường Đại học năm 2014).

Website: http://isb.hvnh.edu.vn/sites/vi/Home.aspx