Thư viện video - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

Giới thiệu về trường THPT Bắc Hà

Lớp 11A0 THPT Bắc Hà Đống Đa: phần thi nhảy cheerdance