[TIẾNG HÁT THẦY TRÒ] - CA KHÚC TỪNG YÊU - PHƯƠNG LINH 11A - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

[TIẾNG HÁT THẦY TRÒ] - CA KHÚC TỪNG YÊU - PHƯƠNG LINH 11A

[TIẾNG HÁT THẦY TRÒ] - Ca khúc "Từng yêu" qua sự thể hiện của học sinh Phương Linh 11A