Thư viện video - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

LỊCH TẬP TRUNG TRƯỜNG THPT BẮC HÀ NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO: Do ảnh hưởng của dịch Covid, học sinh toàn trường lùi lịch tập trung sang ngày 17/8.

LỊCH THI ONLINE LẦN 3 SỞ GDĐTHN

Lịch thi online lần 3 của Sở GD ĐTHN

LỊCH THI KHẢO SÁT LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN 2 - SỞ

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỐI VỚI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỊCH THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020

Lịch thi thử Đại học lần 3 năm học 2019-2020

HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM DỰ KỲ THI TRẮC NGHIỆM CHÍNH THỨC

PHỤ LỤC 2