Tài năng sư phạm 2018 - Kỷ niệm 15 năm thành lập THPT Đào Duy Từ Hà Nội - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

Tài năng sư phạm 2018 - Kỷ niệm 15 năm thành lập THPT Đào Duy Từ Hà Nội

Cuộc thi gồm 9 đội đến từ:

1. Văn phòng THPT Đào Duy Từ Hà Nội.

2. Văn phòng THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên.

3. Văn phòng THPT Bắc Hà Đống Đa.

4. Văn phòng THCS Đào Duy Từ Hà Nội.

5. Tổ Ngữ văn - THPT Đào Duy Từ hà Nội.

6. Tổ Toán học - THPT Đào Duy Từ Hà Nội.

7. Tổ Vật lý - THPT Đào Duy Từ Hà Nội.

8. Tổ Hóa học - THPT Đào Duy Từ Hà Nội.

9. Tổ Ngoại Ngữ - THPT Đào Duy từ Hà Nội

Cuộc thi gồm 3 phần: Chào hỏi, tài năng và hùng biện.

Kết quả các phần thi của VP THPT Bắc Hà