Ý nghĩa địa danh " Bắc Hà " được lấy làm tên trường THPT Bắc Hà

Bắc Hà là tên gọi 1 vùng đất tương đương với Đàng Ngoài,tính từ sông Gianh trở về phương Bắc, sử dụng phổ biến vào cuối thế kỷ 18 cho đến đầu thế kỷ 19.

Xem thêm: Ý nghĩa địa danh " Bắc Hà " được lấy làm tên trường THPT Bắc Hà

Kỷ yếu học sinh

Bộ ảnh kỷ yếu học sinh khóa 2017 - 2020

Xem thêm: Kỷ yếu học sinh

Văn hóa - Văn nghệ

Xem thêm: Văn hóa - Văn nghệ

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa năm học 2018-2019

Những hoạt động ngoại khóa nổi bật năm học 2018 - 2019

Xem thêm: Hình ảnh hoạt động ngoại khóa năm học 2018-2019

Gương mặt học sinh tiêu biểu năm học 2018-2019

Những gương mặt học sinh tiêu biểu trong năm học 2018 - 2019

Xem thêm: Gương mặt học sinh tiêu biểu năm học 2018-2019