Hướng dẫn thủ tục học sinh lớp 11, 12, chuyển về trường THPT Bắc Hà

Gia đình dẫn cháu đến văn phòng trường Bắc Hà để chúng tôi phỏng vấn cháu

. Chúng tôi cần tìm hiểu về việc học tập, trình độ tiếp thu và cá tính của cháu trước khi hướng dẫn làm thủ tục chuyển trường. Nếu được nhận vào trường gia đình và cháu làm thủ tục theo hướng dẫn sau:

 

  1. 1.      Trường hợp học sinh chuyển đến từ các trường trong thành phố Hà Nội

Hồ sơ gồm:

-         Học bạ bản chính (nếu chuyển trường giữa năm học phải có Bảng kết quả học tập);

-         Giấy khai sinh (bản sao chứng thực);

-         Bằng Tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;

-         Giấy chứng nhận trúng tuyển vào 10 THPT;

-         Hộ khẩu (Bản photo);;

-         Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, đơn phải có ý kiến  tiếp nhận của Hiệu trưởng trường THPT xin chuyển đến;

-         Giấy giới thiệu chuyển trường gửi trường THPT nơi đến do Hiệu trưởng trường THPT nơi đi cấp.

  1. 2.      Trường hợp học sinh chuyển đến từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội

Hồ sơ gồm:

-         Học bạ bản chính (nếu chuyển trường giữa năm học phải có Bảng kết quả học tập);

-         Giấy khai sinh (bản sao chứng thực);

-         Bằng Tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;

-         Giấy chứng nhận trúng tuyển vào 10 THPT;

-         Hộ khẩu (Bản photo);

-         Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, đơn phải có ý kiến  tiếp nhận của Hiệu trưởng trường THPT xin chuyển đến;

-         Giấy giới thiệu chuyển trường gửi trường THPT nơi đến do Hiệu trưởng trường THPT nơi đi cấp;

-         Giấy giới thiệu gửi Sở GD&ĐT Hà Nội  do Sở GD&ĐT tạo nơi đi cấp;

-         Giấy xác nhận tạm trú của Phường/xã nơi học sinh đang cư trú.