Vẽ tranh Tuyên truyền an toàn giao thông đón Xuân Canh Tý 2020

Vẽ tranh Tuyên truyền an toàn giao thông đón Xuân Canh Tý 2020

12A1- Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ - GIẢI NHẤT

12a1 - Tham gia thao thông, không đi ngược chiều

12A2 - An toàn giao thông

12A2 - An toàn giao thông đường bộ

11A0 - Tham gia giao thông, không dùng điện thoại - GIẢI NHÌ

11A0 - Đội mũ bảo hiểm cho con

11A0 - Tham gia giao thông không cồn

11A2 - Học sinh thủ đô tích cực thực hiện văn hóa giao thông - GIẢI BA

11A2 -Giao thông đường thủy

11A1- Chấp hành an toàn giao thông

11A - Nhanh một phút, chậm cả đời

11A - Đã uống rượu bia, không lái xe

10A - An toàn giao thông đường sắt

10A - Đội mũ khi tham gia giao thông

Ban truyền thông