TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC CÁ NHÂN CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

6 gương mặt học sinh xuất sắc của lớp 11A0 nhận học bổng học kỳ I năm học 2019 - 2020

Vũ Hoàng Nhật Anh - lớp 12A2

Nguyễn Yến Chi - 12A2

Nguyễn Quỳnh Hương 11AO

Nguyễn Thị Thanh Huyền 11A0

Nguyễn Ngọc Triệu - 11A0

Nguyễn Minh Anh - 11A0

Bùi Mỹ Lệ - 11A0

Nguyễn Thị Hồng Anh - 11A0

 

Học sinh Hoài Thương, Trà Giang, Thu Hảo, Ngọc Minh, Hữu Tài (từ trái qua phải) lớp 12A1

Nguyễn Thanh Hà - 11A2

Phạm Tuấn Phong - 11A

Hồng Quyên 10A

Ban truyền thông