[TẬP SAN HỌC TRÒ] - VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM - NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC VIỆT NAM - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGOẠI KHOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

 

[TẬP SAN HỌC TRÒ] - VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM - NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC VIỆT NAM

Hanoi is a land of thousands of years of

culture with lots of ancient monuments. One of the most outstanding monuments is Van Mieu - Quoc Tu Giam.

Hà Nội là vùng đất ngàn năm văn hóa với nhiều di tích cổ kính. Một trong những di tích nổi bật nhất là Văn Miếu- Quốc Tử Giám. 

Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representation of Confucian ways of thought and behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam, the first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, arc still standing there now. They attract great interest from visitors.

Được xây dựng năm 1070 vào triều đại nhà Lý,Văn Miếu tượng trưng cho phương cách suy nghĩ và hình xử theo Nho giáo. Sáu năm sau, Quốc Tử Giám, đại học đầu tiên ở Việt Nam, được thành lập trên nền tảng của Văn Miếu. Khoảng giữa những năm 1076 và 1779, Quốc Tử Giám đã giáo dục hàng ngàn người tài ba cho đất nước. Năm 1842, Văn Miếu trở thành nơi tôn vinh những học giả lỗi lạc của dân tộc. Tên, năm sinh và những thành tựu của những thí sinh đỗ đầu trong những kỳ thi Đình được khắc vào bia đá. Những bia đá này đứng trên lưng những con rùa khổng lồ, ngày nay vẫn còn và chúng thu hút sự chú ý của khách thăm.

Nowadays, Van Mieu – Quoc Tu Giam is one of the most famous tourist destinations for both Vietnamese people and foreigners. It's also a place to celebrate doctorates and high ranking scholars of Vietnam.

Ngày nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất đối với cả người Việt Nam và người nước ngoài. Đây cũng là nơi để tôn vinh các tiến sĩ và học giả cấp cao của Việt Nam.

After more than 900 years of existence, Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. Van Mieu - Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people

Sau hơn 900 năm hiện hữu, Văn Miếu là mẫu kiến trúc truyền thống Việt Nam được bảo quản kỹ lưỡng. Văn Miếu — Quốc Tử Giám là một địa danh của niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam.

Nguyễn Thị Hồng Anh - Lớp 11A0