LỊCH KIỂM TRA KHẢO SÁT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGOẠI KHOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

 

LỊCH KIỂM TRA KHẢO SÁT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH KIỂM TRA KHẢO SÁT, THỜI GIAN LÀM BÀI CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI