DANH SÁCH 14 HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG THPT BẮC HÀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 -2018

Ngày 22/05/2017, Trường THPT BẮC HÀ đã trao 14 suất học bổng cho 14 gương mặt học sinh xuất sắc trong học tập và các phong trào hoạt động của Nhà trường.

Dưới đây là danh sách 14 học sinh đạt học bổng trong học kỳ I năm học 2017 - 2018 của Trường THPT BẮC HÀ.