DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Chúc mừng 15 bạn học sinh sinh 10,11 vinh một đứa trẻ của THPT BẮC HÀ trong học kỳ I năm học 2019 - 2020