HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGOẠI KHOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

 

HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Học kỳ I năm học 2018 - 2019, nhà trường tiếp tục trao 10 suất học bổng cho các bạn học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi vào 10 và bài kiểm tra đánh giá năng lực của nhà trường.