HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Học kỳ I năm học 2018 - 2019, nhà trường tiếp tục trao 10 suất học bổng cho các bạn học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi vào 10 và bài kiểm tra đánh giá năng lực của nhà trường.