23 HỌC SINH VINH DỰ NHẬN HỌC BỔNG TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA TRƯỜNG THPT BẮC HÀ - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGOẠI KHOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

 

23 HỌC SINH VINH DỰ NHẬN HỌC BỔNG TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA TRƯỜNG THPT BẮC HÀ

Trong học kỳ II năm học 2017 - 2018, Trường THPT BẮC HÀ tiếp tục trao 23 suất học bổng tới các bạn học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Ban thông tin