23 HỌC SINH VINH DỰ NHẬN HỌC BỔNG TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA TRƯỜNG THPT BẮC HÀ

Trong học kỳ II năm học 2017 - 2018, Trường THPT BẮC HÀ tiếp tục trao 23 suất học bổng tới các bạn học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Ban thông tin