8 GƯƠNG MẶT HỌC SINH "MỚI" NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐỖ THỊ THANH NGÂN - HỌC SINH LỚP 11A1

NGUYỄN TRẦN HOÀNG PHƯƠNG

NGUYỄN HỮU TÀI - HỌC SINH LỚP 10A1

NGUYỄN THU HẢO - HỌC SINH LỚP 10A1

ĐOÀN VĂN PHÚC HỌC SINH LỚP 12A0

LÊ THỊ HỒNG THÚY HỌC SINH LỚP 12A0

PHẠM HÀ CHI HỌC SINH LỚP 12A0

 

TRẦN QUANG HUY HỌC SINH LỚP 12A0

Ban truyền thông