LỊCH THI HỌC KỲ II KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2019-2020 - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LỊCH THI HỌC KỲ II KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2019-2020

Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 dành cho khối 10,11 các môn

 TOÁN, VĂN, ANH, LÝ, HÓA