GS.TS HÀ HUY BẰNG - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGOẠI KHOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

 

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023

Biểu mẫu 09

   SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT BẮC HÀ – ĐỐNG ĐA

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

 

Lớp 10

Lớp 11

   Lớp 12

...

I

Điều kiện tuyển sinh

-Xét học bạ

-Tốt nghiệp THCS

-Học sinh trong độ tuổi quy định

-Học sinh đủ điều kiện lên lớp theo quy định

-Học sinh chuyển trường phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 -Học sinh đủ điều kiện lên lớp theo quy định

-Học sinh chuyển trường phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT

-Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh(Chương trình nhà trường)

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.

 -Phối hợp giữa nhà trường và gia đình: Trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. Tổ chức họp CMHS ít nhất 3 lần/năm: Thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

-Tin nhắn sổ liên lạc điện tử tên thương hiệu THPT Bắc Hà

 -Học sinh có thái độ học tập ng

hiêm túc, tự giác, chấp hành đầy đủ  nội quy nhà trường.

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Tăng cường tổ chức các hoạt động  trải nghiệm sáng tạo hỗ trợ các hoạt động học tập, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống học sinh, hoạt động trải nghiệm học tập, hoạt động ngoại khóa, tham quan, hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp.

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 -Hạnh kiểm đạt loại khá trở lên: 100%

Học lực đạt từ TB trở lên: 100%

Sức khỏe:

Tốt: 95%

Khá: 5%

 -Hạnh kiểm đạt loại khá trở lên: 100%

Học lực đạt từ TB trở lên: 100%

Sức khỏe:   

Tốt: 95%

Khá: 5%

 

 -Hạnh kiểm đạt loại khá trở lên: 100%

-Đủ điều kiện dự thi TN: 100%

Sức khỏe:

Tốt: 95%

Khá: 5%

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

-100% học sinh có thể lên lớp 11

 -100% học sinh có thể lên lớp 12

 -100% học sinh có thể tốt nghiệp THPT

 

 

 

    Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2023
            Thủ trưởng đơn vị
            (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 10

   SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT BẮC HÀ – ĐỐNG ĐA

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Lớp …

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

 332

192

106

     34 

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

285

(85.8%)

159

(82.81%)

  92 

(86.8%)

34

(100%)

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

12

(12.04

%)

27

(14.1%)

13

(12.26%)

 0

 

3

Trung bình ( Đạt)

(tỷ lệ so với tổng số)

 7

(2.1

%)

6

(3.1%)

 1

(2.56%)

 0

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 0

 0

 

II

Số học sinh chia theo học lực

332

192

106

34

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

124

(37,35%)

63

(32.81%)

41

(38.68%)

20

(58.82%)

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

154

(46,64%)

93

(48.44%)

48

(45.28%)

13

(38.24%)

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

49

(14.76%)

31

(16.15%)

17

(16.04%)

1

(2.94%)

 

4

Yếu ( Chưa đạt)

(tỷ lệ so với tổng số)

5

(1.506%)

5

(2.6%) 

 0

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 0

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

0

0

0

0

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

 

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

 

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

 

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

 

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 0

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

 0

 

1

Cấp huyện

 

 

 

 

 

2

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

42

 0

42

 

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

42

 0

42

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng

(tỷ lệ so với tổng số)

38

38

(90.48%) 

 

VIII

Số học sinh nam/số học sinh nữ

172/160

101/91

 53/53

11/34

 

IX

Số học sinh dân tộc thiểu số

4

2

 

 

 

            Hà Nội, ngày 15  tháng 1 năm 2023
                       Thủ trưởng đơn vị
                     (Ký tên và đóng dấu)

 

 

                                                                                                   Đỗ Hoàng Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 11

   SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT BẮC HÀ – ĐỐNG ĐA

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

13

 

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

13

1,21

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

5

Số phòng học bộ môn

3

 

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

2

 

7

Bình quân lớp/phòng học

3,16

 

8

Bình quân học sinh/lớp

32,8

1,21

III

Số điểm trường

1

 

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

1547

7,8

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

360

1,82

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích

 

 phòng học (m2)

520

2,63

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

110

0,55

3

Diện tích thư viện (m2)

20

 

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

150

4,75

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

40

1,21

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

 

1

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

 

 

1.1

Khối lớp...

1

 

1.2

Khối lớp...

1

 

1.3

Khối lớp...

1

 

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

 

 

2.1

Khối lớp...

0

 

2.2

Khối lớp...

1

 

2.3

Khối lớp...

0

 

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)

 

 

4

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

20

 

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

 

1

Ti vi

1

 

2

Cát xét

2

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

4

 

5

Thiết bị khác...

4

 

6

…..

16

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

 

2

Cát xét

 2

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

 4

 

5

Thiết bị khác...

 4

 

..

……………

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 0

XI

Nhà ăn

 0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 0

 

 

XIII

Khu nội trú

 0

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 x

 

 x

 

 0,4

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

x

 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                          Đỗ Hoàng Ngân

Biểu mẫu 12

    SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT BẮC HÀ – ĐỐNG ĐA

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 35

 7

 27

 1

 0

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

30 

 23

 0

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

 5

 0

 5

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

2

 2

 2

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

3

Hóa

 3

 3

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

4

Sinh

 2

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử

2

0

0

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

6

Địa

3

0

3

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

7

Văn

4

0

2

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

8

Ngoại Ngữ  (Tiếng anh)

3

0

1

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

9

Tin

1

0

0

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

10

Công nghệ

1

0

0

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

11

Quốc phòng

1

0

0

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

12

GDCD

2

0

0

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

13

Thể dục

1

0

0

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 7

 1

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 0

0

 1

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 1

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

 0

 1

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 1

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 1

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

                                                               Đỗ Hoàng Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG NHẬT

  1. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS và đã học Tiếng Nhật
  2. Phương thức xét tuyển: xét học bạ

Học lực từ khá trở lên

Hạnh kiểm từ khá trở lên

     3. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp tiếng Nhật: 80 học sinh (01 lớp Ngoại ngữ 1 với 40 học sinh và 01 lớp Ngoại ngữ 2 với 40 học sinh)

    4.  Môi trường học tập:

-   Thời gian học: Chính khóa buổi sáng, tăng cường buổi chiều (Toán 2 ca/tuần, Văn 1 ca/tuần, Tiếng Nhật 1 ca/tuần)

-   Đội ngũ giáo viên và chuyên gia: Tâm huyết và giàu kinh nghiệm được đào tạo chính quy từ Nhật Bản và các trường đại học có uy tín, từ Trường chuyên ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Trường Đại học Hà Nội, …

-   Điều kiện học tập:

Được học với giáo viên người Nhật

Được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản trong quá trình học tập tại trường: Tìm hiểu nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản Ikebana, Nghệ thuật gấp giấy Origami, múa truyền thống Yosakoi, mặc Kimono/Yukata, trà đạo Nhật Bản, tìm hiểu Anime, bài hát và phim ảnh Nhật Bản, …

Có cơ hội giao lưu với các trường Đại học Nhật Bản như: Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Đại học Osaka, Đại học Hiroshima, …

Có cơ hội tham gia các kỳ thi hùng biện tiếng Nhật để giành các giải thưởng và đi Nhật

Có cơ hội tham gia giao lưu trải nghiệm tại Nhật

5. Học phí: Chính khóa 1.500.000VNĐ/tháng, 50.000VNĐ/ca tăng cường

6. Sách giáo khoa tiếng Nhật

Giảng dạy theo bộ sách giáo khoa Tiếng Nhật của Bộ giáo dục và Đào tạo.

7. Mục tiêu đào tạo: học sinh tốt nghiệp THPT, thi đỗ vào các trường Đại học tại Việt Nam, du học/tu nghiệp tại Nhật bản.

Danh sách các trường đại học có đào tạo Ngôn ngữ Nhật/ Nhật Bản học/ Đông Phương học tại miền Bắc Việt Nam: Trường Đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, TrườngĐại học Hà Nội, Khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Việt Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học dân lập Phương Đông, Trường Đại học dân lập Thăng Long, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học FPT, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Phenikaa, Trường Đại học Đại Nam, Trường Đại học Hạ Long, Trường Đại học Nguyễn Trãi, Trường Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ Hà Nội, Trường Đại học CMC.

8. Phụ trách chuyên môn:

Trực tiếp do hiệu trưởng nhà trường: PGS.TS Đỗ Hoàng Ngân (nguyên giảng viên cao cấp Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

9. Đơn vị hợp tác đào tạo:

Clef – Viện nghiên cứu phát triển văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục

Trường THPT Bắc Hà tuyên dương các em học sinh đỗ Đại học năm 2021

Năm 2021, trường THPT Bắc Hà có 121 em học sinh khối 12, đạt kết quả đỗ tốt nghiệp 100%. Nhà trường tuyên dương các em học sinh đỗ vào các trường Đại học top đầu như : Học viện ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia …

Xem thêm: Trường THPT Bắc Hà tuyên dương các em học sinh đỗ Đại học năm 2021

TRƯỜNG THPT BẮC HÀ ĐẠT GIẢI NHÌ CUỘC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO HỌC SINH THPT NĂM 2021

Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2021, 9 đội thi bao gồm : THPT Kim Liên, THPT Đống Đa, THPT Hoàng Cầu, THPT Phan Huy Chú, THPT Lê Quý Đôn, THPT Quang Trung, THPT Phùng Khắc Khoan, THPT Bắc Hà THPT H.A.S, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Đống Đa có mặt tại trường THPT Đống Đa để tham dự “ Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2021 “

Xem thêm: TRƯỜNG THPT BẮC HÀ ĐẠT GIẢI NHÌ CUỘC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO HỌC SINH THPT NĂM...

TRƯỜNG THPT BẮC HÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH HỌC BỔNG KHỐI 10 KHÓA 2021-2024 LÊN TỚI GẦN 1 TỶ ĐỒNG

Năm 2021  là một năm đặc biệt, khi thế giới đã trải qua 2 năm liền chống chọi với đại dịch Covid. Tính đến tháng 8/2021, Việt Nam đã có hơn 250.000 người nhiễm Covid-19. Nhận thức được sức ảnh hưởng, tác động của đại dịch lên toàn xã hội,

Xem thêm: TRƯỜNG THPT BẮC HÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH HỌC BỔNG KHỐI 10 KHÓA 2021-2024 LÊN TỚI GẦN 1 TỶ ĐỒNG