KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

website: http://khoaquocte.vn/

Một số hình ảnh trong buổi Hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh do trường THPT ĐÀO DUY TỪ và THPT BẮC HÀ tổ chức .

 

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI