CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM "MỘT NGÀY LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM"

THÔNG BÁO

Về chương trình trải nghiệm “ Một ngày là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”

 I. Đối tượng:

- Học sinh khối 11, 12 có quan tâm đến các khối ngành tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

II. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 8h00 – 17h00 ngày 13/10/2019

- Địa điểm đón tiếp: Sảnh Hội trường 11/10, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Cách thức đăng ký

- Các bạn có nguyện vọng tham gia chương trình đăng ký với lớp trưởng

- Lớp trưởng gửi danh sách cho cô Ánh, hạn cuối vào ngày 1/10/2019

 

 

Hà Nội, ngày 28, tháng 9, năm 2019

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

Phạm Thị Ánh