CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC CỬU TƯ

https://sieulienket.vn/cong-ty-tnhh-tu-van-du-hoc-cuu-tu-CT2rIDdwE_103fFY_104.html 

Một số hình ảnh trong buổi Hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh ngày 10/3/2018.

 

Video giới thiệu