HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẠI XỨ SỞ KIM CHI - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGOẠI KHOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

 

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẠI XỨ SỞ KIM CHI

That was a very successful trip and we learned about their traditions and visited their universities.

Tuần trước, tôi đã có chuyến đi đến đất nước Hàn Quốc với trường học của tôi. Đó là một chuyến đi rất thành công, chúng tôi đã tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống của con người nơi đây và đến thăm các trường đại học.

The first day it was very cold. After having breakfast we went to Namiseom Island. It is a place that was in a very famous movie in 2002, the “Winter Sonata”, and on that island we took a lot of pictures. I have ever seen autumn roads and spring roads in other movies.  When we came, it was in winter so it was not as beautiful as we saw on television. 

Ngày đầu tiên trời rất lạnh. Sau khi ăn sáng, chúng tôi đã đi đến đảo Nami. Đó là một địa điểm trong một bộ phim rất nổi tiếng năm 2002 – “Bản tình ca mùa đông”, và trên hòn đảo đó, chúng tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh. Tôi đã từng thấy những con đường mùa thu và những con đường mùa xuân trong những bộ phim khác. Chúng tôi đến vào thời điểm tiết trời chuyển sang mùa đông nên nó không đẹp như vẫn thấy trên tivi.

After lunch we left Namiseom Island to go to Floating Island. It was extremely cold and the temperature was 0 degrees near the river.

Sau bữa trưa, chúng tôi rời đảo Nami để đến Đảo nổi. Trời rất lạnh và nhiệt độ là 0⸰C. 

From there we went to Namsan’s TV station. In the evening when the tower light turned on it was so beautiful and we took some pictures and we had dinner and slept well at the hotel.

            Tiếp đó chúng tôi đến đài truyền hình Namsan. Vào buổi tối khi đèn tháp bật lên, nó mang một vẻ đẹp rất đặc biệt, chúng tôi đã chụp một vài bức ảnh, ăn tối và ngủ ngon tại khách sạn.

The second day, we visited two, famous universities in Korea - Korea University and Chungang University. At the universities we knew about their developing histories and the fields of study that they have. The campuses of the universities were very large and had a lot of facilities for the students.

Ngày thứ hai, chúng tôi đến thăm hai trường đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc - Đại học Hàn Quốc và Đại học Chungang. Tại các trường đại học, chúng tôi biết về lịch sử phát triển và các lĩnh vực nghiên cứu của những trường Đại học này. 

The third day was an impressive day. We went to the Kyongbuk palace and tried on their traditional costume called Hanbok. There were so many beautiful pictures at the palace. We visited the museum of ethnography that stored all the periods of development of people and the economy of Korea. After we visited the palace and had lunch, we went to the Bukchon village. It’s a special old village so it required silence when you went there. In the evening after had dinner with people in the group, the five of us in Bac Ha High School group wandered to the seafood market to try delicious seafood called the King Crab. There were so many memories that happened at that moment.

              Ngày thứ ba là một ngày đầy ấn tượng. Chúng tôi đã đến cung điện Kyongbuk và thử trang phục truyền thống của họ có tên là Hanbok. Có rất nhiều hình ảnh đẹp tại cung điện. Chúng tôi đã đến thăm bảo tàng dân tộc học nơi lưu giữ dấu ấn của tất cả các thời kỳ phát triển của con người và nền kinh tế Hàn Quốc. Sau khi đến thăm cung điện và ăn trưa, chúng tôi đã đến làng Bukchon. Vào buổi tối sau khi ăn cùng với mọi người trong nhóm, năm người chúng tôi đến từ Trường THPT Bắc Hà lang thang đến chợ hải sản để thử món ngon có tên là King Crab. Tất cả đã để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm.

The last day we went to Hongdae. My dream came true when I saw the snowfall. I stood under the snow to take some pictures and that was the first time I have seen snow. It would be my best memory of the trip.

             Ngày cuối cùng chúng tôi đã đến Hongdae. Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực khi được nhìn thấy tuyết rơi. Tôi đứng dưới tuyết để chụp vài bức ảnh và đó là lần đầu tiên tôi thấy tuyết. Nó sẽ là kỷ niệm đẹp trong chuyến đi ý nghĩa của tôi.

 Nguyễn Minh Đức - 10A