Tài năng sư phạm 2018 - Kỷ niệm 15 năm thành lập THPT Đào Duy Từ Hà Nội - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGOẠI KHOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

 

Tài năng sư phạm 2018 - Kỷ niệm 15 năm thành lập THPT Đào Duy Từ Hà Nội

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường THPT Đào Duy Từ Hà Nội

Sáng ngày 16/11/2018, văn phòng trường THPT Bắc Hà tham gia cuộc thi "Tài năng sư phạm" trong chuỗi hoạt động hướng tới kỉ niệm 15 năm thành lập trường THPT Đào Duy Từ Hà Nội.

Cuộc thi gồm 9 đội đến từ:

1. Văn phòng THPT Đào Duy Từ Hà Nội.

2. Văn phòng THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên.

3. Văn phòng THPT Bắc Hà Đống Đa.

4. Văn phòng THCS Đào Duy Từ Hà Nội.

5. Tổ Ngữ văn - THPT Đào Duy Từ hà Nội.

6. Tổ Toán học - THPT Đào Duy Từ Hà Nội.

7. Tổ Vật lý - THPT Đào Duy Từ Hà Nội.

8. Tổ Hóa học - THPT Đào Duy Từ Hà Nội.

9. Tổ Ngoại Ngữ - THPT Đào Duy từ Hà Nội

Cuộc thi gồm 3 phần: Chào hỏi, tài năng và hùng biện.

Kết quả các phần thi của VP THPT Bắc Hà