TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020 - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGOẠI KHOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

 

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội Đoàn trường năm học 2019 – 2020

 Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020, BCH Đoàn trường THPT Bắc Hà xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn trường nhiệm kì 2019 – 2020 như sau:

1. Mục đích

- Tạo nên không khí dân chủ, bồi dưỡng nhận thức chính trị cho thanh niên

- Xây dựng tiền đề, phương hướng hoạt động của lớp và điều hành lớp của GVCN theo tinh thần dân chủ, sáng tạo, công bằng, bình đẳng

- Bầu ra Ban chấp hành Đoàn trường có đủ phẩm chất và năng lực để đảm bảo các công việc trong nhiệm kì mới

2. Thời gian (dự kiến)

- Từ ngày 7/10 – 19/10: Đại hội Chi Đoàn

- 25/10: Đại hội Đoàn trường

3. Yêu cầu về học sinh được đề cử vào Ban chấp hành Đoàn trường:

- Học sinh thuộc BCH Chi đoàn

- Học tập: Học lực Khá trở lên

- Hạnh kiểm: Tốt

- Phẩm chất, Kĩ năng:

          + Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hiếu học, cầu tiến

          + Yêu trường, mến bạn, nhiệt huyết xây dựng trường lớp

          + Có trách nhiệm, có khả năng đốc thúc các thành viên, giao tiếp tốt, tự tin

 

Hà Nội, ngày 1, tháng 10, năm 2019

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 (Đã ký)

 

Phạm Thị Ánh