SỰ KIỆN NỔI BẬT

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh, tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN NHÀ MÁY ACECOOK VIỆT NAM

THÔNG BÁO

Về hoạt động trải nghiệm tham quan nhà máy Acecook Việt Nam

1. Đối tượng:

- Học sinh khối 10

2. Thời gian:

- Từ 8h30 – 11h00, thứ 6, ngày 9 tháng 10 năm 2019

3. Địa điểm:

Nhà máy Acecook, Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên